Zamówienie tłumaczenia poświadczonego: Co jest ważne?

Tłumaczenie kopii czy oryginału?
Podpis elektroniczny
Zapisy w językach trzecich
Dodatkowe egzemplarze tłumaczenia
Poświadczanie tłumaczeń

Regulacje prawne

Zamówienie tłumaczenia poświadczonego jest kluczowym etapem dla otrzymania jakościowego tłumaczenia, które winno być zgodne z przepisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 273 poz. 2702).

Tłumaczenie poświadczone powinny cechować:

zamówienie tłumaczenia
  1. Jakość i dokładność: Tłumaczenie poświadczone musi być wykonane przez profesjonalnego tłumacza o dużej precyzji i biegłości w obydwu językach. Ważne jest, aby tłumacz dobrze znał terminologię związana z daną dziedziną, aby zapewnić pełną dokładność tłumaczenia.
  2. Zgodność z wymogami prawnymi: Tłumaczenie poświadczone musi spełniać określone wymogi prawne danego kraju lub instytucji. Przed zamówieniem tłumaczenia należy upewnić się, że tłumacz posiada odpowiednie uprawnienia i jest świadomy wszelkich wymogów dotyczących formatu, pieczęci czy podpisu, które mogą być wymagane.
  3. Zwartość i precyzja: Ważne jest, aby tłumaczenie poświadczone zawierało wszelkie istotne informacje i było zgodne z oryginałem. Dodatkowo, należy upewnić się, że tłumaczenie jest czytelne, zrozumiałe i nie zawiera żadnych błędów.

Warto pamiętać, że decyzje podejmowane przez klientów również mają bezpośredni wpływ na finalną postać tłumaczenia. Z aspektami, które są ważne dla nawiązania owocnej współpracy z tłumaczem przysięgłym, można zapoznać się poniżej.

Tłumaczenie kopii czy oryginału?

Artykuł 18 część 2 ustawy wskazuje, że podczas wykonywania tłumaczeń istotne jest określenie, czy dokonano ich na podstawie oryginału, tłumaczenia lub kopii.

O tłumaczeniu wykonanym z oryginału mówimy, kiedy tłumacz otrzymał do rąk własnych oryginał tłumaczonego dokumentu.

Może to nastąpić przed wykonaniem tłumaczenia, jak i przy odbiorze osobistym gotowego tłumaczenia. W przypadku wykonania tłumaczenia “na odległość” konieczna jest wysyłka oryginału dokumentu do tłumacza (osobiście akceptuję wysyłkę pocztą lub do paczkomatu).

Tłumaczenie poświadczone kopii jest często stosowane w celu przekazania treści na potrzeby urzędowe, prawne lub administracyjne przy jednoczesnym dostosowaniu harmonogramu realizacji do harmonogramu i lokalizacji klienta.

Przy zachowaniu dobrej jakości kopii, tłumaczenie kopii a oryginału nie różni się cenowo.

Z zasadami wyceny tłumaczeń można zapoznać się tutaj. Cennik również jest dostępny na mojej stronie.

Warto pamiętać, że decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tłumaczenia jest podejmowana przez organ, który jest docelowym odbiorcą tłumaczenia. Przed złożeniem zamówienia zalecam skontaktowanie się z docelowym odbiorcą i potwierdzenie jego wymagań.

Jak wygląda zapis dotyczący typu dokumentu źródłowego?

Zapis o wykonaniu tłumaczenia z kopii dotyczy takich form jak kopia papierowa, kopia elektroniczna (skan lub zdjęcie), poświadczony przez notariusza odpis.

W swoich tłumaczeniach zawieram zapis o źródle na początku tłumaczenia:

zamówienie tłumaczenia

Dodatkowo zawieram stosowną informację w treści formuły poświadczenia na końcu dokumentu:

zamówienie tłumaczenia

Przysięgły tłumacz, który nie wskazuje w poświadczonym tłumaczeniu, z jakiego dokumentu dokonał tłumaczenia, łamie prawo. Takie tłumaczenie jest uważane za wykonane z kopii i może nie zostać przyjęte w miejscu wymagania.

Podsumowując, zalecam jasne określenie źródła tłumaczenia, aby uniknąć komplikacji i zapewnić legalność przedstawianych dokumentów. Jest to kluczowy element dla ich akceptacji w odpowiednich instytucjach. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się pomocne w zrozumieniu procedur tłumaczeniowych i ułatwią zamówienie tłumaczenia.

Podpis elektroniczny

Przy wykonaniu tłumaczenia w tradycyjnej (papierowej) formie, tłumacz przysięgły własnoręcznie podpisuje się pod klauzulą poświadczającą i dodaje odbitkę swojego stempla na każdej stronie tłumaczenia.

Jako przysięgły tłumacz języka ukraińskiego mam możliwość potwierdzenia swoich tłumaczeń za pomocą podpisu elektronicznego, który ma taką samą moc prawną jak tradycyjna odbitka pieczęci i własnoręczny podpis (zgodnie z częścią 1a artykułu 18 wyżej wspomnianej ustawy).

Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Informacja o pożądanej formie tłumaczenia powinna być przekazana najlepiej wtedy, gdy składamy zamówienie tłumaczenia.

Zapisy w innych językach

W praktyce często się zdarza, że dokument wydany na terenie Ukrainy w okresie do 1991 roku jest wypełniony częściowo lub w pełni zapisami w języku rosyjskim. Niestety w takim przypadku konieczne jest wykonanie tłumaczenia z dwóch języków czy wyłącznie z języka rosyjskiego.

“…tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2.”
Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. art. 18 cz. 1

Listę tłumaczy przysięgłych uprawnionych do tłumaczenia języka rosyjskiego można znaleźć tutaj. Jeżeli poszukujemy listę tłumaczy przysięgłych samodzielnie, warto upewnić się, że znaleziona strona ma adres arch-bip.ms.gov.pl. Wszelkie inne internetowe źródła informacji o uprawnieniach tłumacza mogą być niewiarygodne a zamówienie tłumaczenia poświadczonego od osoby, której nie ma liście może skutkować stratą pieniędzy czy nawet oskarżeniem o fałszerstwo.

By sprawdzić tłumacza języka rosyjskiego trzeba wybrać język z listy (patrz grafikę obok).

W przypadku poszukiwania tłumacza dodatkowo można wybrać miasto i województwo.

Jeżeli celem jest sprawdzenie uprawnień tłumacza przysięgłego, z którym już nawiązano kontakt, najprostszą metodą weryfikacji jest wpisanie jego numeru na liście tłumaczy do ostatniego pola. Na przykład, zweryfikować moje uprawnienia można wpisując “TP/87/23“.

zamówienie tłumaczenia

Osoba, która wykonuje tłumaczenie poświadczone z języka, do którego nie ma uprawnień, działa niezgodnie z prawem. A co za tym idzie, naraża klienta w podobny sposób jak robią to fałszerze. Serdecznie polecam zawsze sprawdzać uprawnienia tłumacza względem języka oryginalnego dokumentu. Na pewno oszczędzi to Państwu wiele przykrych sytuacji i uchroni przed oszustwem.

Dodatkowe egzemplarze tłumaczenia

Standardowo tłumaczenie sporządza się w jednym egzemplarzu. W przypadku konieczności otrzymania dodatkowej kopii proszę o taką informację składając zamówienie tłumaczenia.

Sporządzenie dodatkowej kopii tłumaczenia jest odpłatne. Cena zależy od dokumentu i jego parametrów takich jak np. liczba stron tłumaczeniowych. Więcej o stronach tłumaczeniowych można znaleźć tutaj.

Poświadczenie tłumaczenia

Zdarza się, że klienci już mają gotowe tłumaczenie, które wykonał tłumacz na Ukrainie i zwracają się z prośbą o poświadczenie. Niestety, ze względu na brak tłumaczy przysięgłych w ustawodawstwie Ukrainy, dostarczane tłumaczenia często nie spełnia wymagań stawianych przez ustawodawstwo Polski. Często spotykam się np. z brakiem opisu dokumentu czy opisów wszystkich odbitek stempli.

Dokument, który mogę poświadczyć, powinien całkowicie odpowiadać wymaganiom wobec tłumaczeń poświadczonych, zawierać wszelkie niezbędne w nim elementy, oprócz klauzuli poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

W razie zaistnienia takiej konieczności, zawsze przedstawiam klientowi szczegółowy powód (bądź powody) odmowy wykonania poświadczenia i proponuje przystępną cenę na zamówienie tłumaczenia, biorąc pod uwagę przedłożone tłumaczenie z Ukrainy.

Skontaktuj się ze mną

Potrzebujesz tłumacza przysięgłego? Skontaktuj się już dziś!

1 pomyślał o „Zamówienie tłumaczenia poświadczonego: Co jest ważne?”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę