Formy opodatkowania osób fizycznych w Polsce

Formy opodatkowania osób fizycznych w Polsce

Zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok

Podatek od osób fizycznych w Polsce jest rozliczany rocznie. Poprawne rozliczenie podatku zależy od wybranej formy opodatkowania. Dla osób fizycznych obecnie dostępne są cztery formy opodatkowania:

W przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę bądź umowę zlecenia, stosowana jest wyłącznie skala podatkowa.

Skala podatkowa

Skala podatkowa to domyślna forma opodatkowania, w której podatek dochodowy od osób fizycznych jest obliczany według progresywnej skali podatkowej, zależnej od wysokości osiągniętego dochodu. Podatek według skali odprowadzają m.in. osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowę zlecenia.

 • Dochód do 30 000 zł – nieopodatkowany,
 • Kolejne 90 000 zł opodatkowane jest stawką 12%,
 • Dla dochodu powyżej 120 000 zł stawką właściwą jest 32%.
Obowiązująca skala podatkowa

Składane deklaracje roczne:

 • PIT-36,
 • PIT-37.

Przykładowe ulgi, z których możemy skorzystać:

 • Ulga dla klasy średniej,
 • Zerowy PIT dla rodzin 4+,
 • Zerowy PIT dla emerytów,
 • Ulga na innowacje.
WARTO WIEDZIEĆ

W przypadku rozliczenia według skali podatkowej nie możemy skorzystać z odliczenia składek zdrowotnych od zaliczki na podatek dochodowy.

Osoby przyjeżdżające z Ukrainy do Polski również mogą skorzystać z różnych form rozliczenia podatkowego. Pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, mają możliwość wyboru pomiędzy odliczeniem podatku miesięcznie a rocznym rozliczeniem. W tym przypadku nie chodzi właściwie o łączną roczną wysokość odprowadzanego podatku, a o termin jego zapłaty. Przykładowo, wolisz otrzymać większą wypłatę co miesiąc, a nie zwrot podatku po złożeniu deklaracji rocznej – wybierasz miesięczne odliczenie. Jeżeli natomiast wolisz otrzymać ewentualny zwrot w większej wysokości – rozliczasz się rocznie.

Aby skorzystać z miesięcznego odliczenia, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w 2023 roku muszą złożyć formularz PIT-2 u pracodawcy. Na podstawie tego formularza pracodawca będzie mógł zmniejszyć zaliczki podatkowe pobierane co miesiąc o odpowiednią część kwoty, która zmniejsza podatek, tj. 1/12, 1/24 lub 1/36 tej kwoty. Wystarczy to zrobić raz, aby odliczenie było stosowane przez cały okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Przedsiębiorcy natomiast, wybierając opcję rocznego rozliczenia, mogą uniknąć płacenia zaliczek na podatek w ciągu roku, jeśli ich dochód nie przekroczy 30 tysięcy złotych.

Podatek liniowy

Podatek liniowy to rodzaj podatku, w którym stawka podatkowa jest stała i niezmienna, niezależnie od wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika. Oznacza to, że wszyscy płacą ten sam procent podatku od swoich dochodów, niezależnie od tego, czy zarabiają niewielką czy dużą kwotę. Jest to często prostszy system podatkowy niż skala podatkowa, gdzie stawka podatku wzrasta wraz z dochodem. Podatek liniowy nie ma odpowiednika w ukraińskim prawie podatkowym.

Składane deklaracje roczne:

 • PIT-36L.

Przykładowe ulgi, z których możemy skorzystać:

 • Zerowy PIT dla rodzin 4+,
 • Zerowy PIT dla emerytów,
 • Ulga na innowacje.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma rozliczenia podatkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która pozwala uniknąć skomplikowanych obliczeń podatkowych. W ramach tego systemu przedsiębiorca opłaca stałą, z góry określoną kwotę podatku, która jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. Istotą ryczałtu ewidencjonowanego jest to, że podatnik nie musi prowadzić pełnej księgowości, wystarczy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Dla Ukraińca, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, wybór ryczałtu ewidencjonowanego może być atrakcyjną opcją, ponieważ jest ona łatwiejsza do zrozumienia i realizacji niż pełna księgowość.

Składane deklaracje roczne:

 • PIT-28.

Przykładowe ulgi, z których możemy skorzystać:

 • Zerowy PIT dla rodzin 4+,
 • Zerowy PIT dla emerytów,
 • Ulga na innowacje.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest specyficznym rodzajem opodatkowania, który dotyczy przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Jest to uproszczony system opodatkowania, w którym przedsiębiorca opłaca stałą, z góry ustaloną kwotę podatku, niezależnie od faktycznych dochodów osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym. W przeciwieństwie do tradycyjnego opodatkowania, gdzie podatek jest naliczany na podstawie osiągniętego dochodu, w systemie karty podatkowej przedsiębiorca płaci stałą kwotę podatku, co może być korzystne szczególnie dla tych, którzy nie osiągają wysokich dochodów lub preferują prosty sposób rozliczeń.

Składane deklaracje roczne:

 • PIT-16A.
Skontaktuj się ze mną

Potrzebujesz tłumacza przysięgłego? Skontaktuj się już dziś!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę