Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.ania-tlumaczy.pl.

Administratorem strony jest Anna Sokur, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ASALIAN Anna Sokur, ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 3/203, 02-497 Warszawa, NIP: 118 214 24 49.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres: asalian.biuro@gmail.com.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć.

1. Administrator – ASALIAN Anna Sokur, ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 3/203, 02-497 Warszawa, NIP: 118 214 24 49.

2. Strona – strona internetowa, która dostępna jest pod adresem www.ania-tlumaczy.pl.

3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony lub nawiązuje kontakt drogą elektroniczną z Administratorem.

2. Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

2. Użytkownik może podjąć kontakt z Administratorem za pomocą:

  • samodzielnie zainicjowanego kontaktu mailowego,
  • samodzielne zainicjowanie kontaktu telefonicznego,
  • samodzielnie zainicjowanego kontaktu poprzez serwisy Facebook i Instagram,
  • samodzielnie zainicjowanego kontaktu poprzez serwis LinkedIn.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do realizacji usług opisanych na stronie internetowej www.ania-tlumaczy.pl, złożenia oferty współpracy lub odpowiedzi na innego rodzaju zapytanie. Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, która może zawierać pliki z danymi wrażliwymi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wypełnienia formularza.

5. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Treść wiadomości mailowej może uwzględniać także stanowisko na jakim pracuje Użytkownik, miejsce pracy, czy telefon.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.

6. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem telefonu może przekazać Administratorowi swoje dane kontaktowe, takie jak e-mail i telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu zwrotnego przez Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.

7. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem serwisów Facebook, Instagram i LinkedIn może przekazać Administratorowi swoje dane kontaktowe, takie jak e-mail i telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu zwrotnego przez Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.

8. Jeżeli, w związku ze złożonym zamówieniem na usługi, Administrator wystawia Użytkownikowi fakturę, to w tym celu przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika, w tym przypadku, jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej Administratora, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres wymagany przepisami prawa.

9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

10. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

11. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

12. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

13. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

14. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje możliwość kontaktu, zgłoszenia swoich wątpliwości i próśb poprzez wysyłanie wiadomość na adres: asalian.biuro@gmail.com. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Użytkownika.

3. Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych (Google Analitics) oraz w celu zapewnienia proawidłowego działania strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Przewiń na górę