Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Pani Anna Sokur prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza ASALIAN Anna Sokur z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 3/203, tel.: +48 726 2 726 22, e-mail: asalian.biuro@gmail.com.
  2.  Pani/Pana dane osobowe, przekazane mi osobiście, poprzez kontakt telefoniczny czy przesłanie listu lub poczty elektronicznej są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu kontaktu, prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu wykonania tłumaczenia lub wykonania innej uzgodnionej z Panią/Panem usługi, przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia lub w związku z prawnym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty zapewniające obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych).
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone, lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. W przypadku jakichkolwiek roszczeń korespondencja będąca dowodem w sprawie może być przetwarzana dłużej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  9. Dane przesłane w formularzu kontaktowym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone.
  10. Administrator nie będzie przekazywać Pana/Pani  danych osobowych do państw trzecich, czyli poza obszar EOG, ani organizacji międzynarodowych. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt na adres e-mail asalian.biuro@gmail.com.
Przewiń na górę