Ile Kosztuje Tłumaczenie?

Ile Kosztuje Tłumaczenie?

Czym jest strona tłumaczeniowa?
Ile za 1800 znaków?
Czym jest strona tłumaczeniowa tłumaczenia poświadczonego?
Obowiązkowe elementy tłumaczenia poświadczonego
Ile kosztuje tłumaczenie z języka ukraińskiego?
Ile kosztuje 1 strona tłumaczenia przysięgłego?
Ile kosztuje tłumaczenia jednej strony A4?
Ile stron to 1000 znaków?
Ile stron to 10 tys znaków?
Ile kosztuje tłumacz przysięgły u notariusza?
Ile kosztuje przetłumaczenie strony internetowej?

Regulacje prawne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości tłumacze mają ustalone stawki za tłumaczenie na rzecz instytucji państwowych, natomiast w przypadku klientów firmowych i prywatnych każdy tłumacz ustala swój cennik samodzielnie. Niemniej jednak powyższe ceny są uważane przez większość tłumaczy za minimalne.

Tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę.

Poniżej opisze najważniejsze aspekty, które według mojej opinii wpływają na finalną wartość tłumaczenia.

Czym jest strona tłumaczeniowa?

Standardowa strona tłumaczeniowa to 1800 znaków. Jest to podstawowa jednostka, od której zależy cena tłumaczenia.

Ile za 1800 znaków?

Cena za standardową stronę tłumaczeniową może się różnić w zależności od złożoności tekstu i terminowości zlecenia. Zazwyczaj cena tłumaczenia zwykłego jest niższa niż cena za wykonanie tłumaczenia poświadczonego.

Wykorzystanie w tekście terminologii branżowej, np. technicznej czy medycznej, oznacza, że mamy do czynienia z tłumaczeniem specjalistycznym. Za wykonanie tłumaczenia w przypadku tekstów specjalistycznych zapłacimy więcej o 25-50%. Podwyższenie ceny jest stosowane w przypadku tłumaczeń zwykłych jak i poświadczonych.

Czym jest strona tłumaczeniowa tłumaczenia poświadczonego?

Jest to wartość przyjęta dla ustalonego znormalizowanego maszynopisu dla tłumacza przysięgłego i wynosi ona 25 wierszy, a w każdym z nich po 45 znaków co razem daje 1125 znaków ze spacjami. Strona rozpoczęta jest zawsze liczona jako kolejna strona pełna.

Ceny podawane za stronę najczęściej odnoszą się właśnie do strony tłumaczeniowej.

Strona tłumaczeniowa nie ma związku z formatem papieru (np. A4). Format definiuje wyłącznie wymiary strony, a nie wielkość czcionki. Na stronie A4 można nadrukować jedną wielką literę albo np. wyczerpujący opis warunków umowy ubezpieczenia OC.

Dlatego podstawowym warunkiem dla ustalenia wartości wykonania tłumaczenia jest obliczenie znaków. Jeżeli masz dostęp do pliku programu MS Word, sprawdzenie liczby znaków nie stanowi większego problemu. Możesz również skorzystać z wielu dostępnych serwisów do zliczania znaków np. tego.

tłumaczenie przysięgłe

Obowiązkowe elementy tłumaczenia poświadczonego

Tłumacz przysięgły jest zobligowany do zawarcia dodatkowych elementów tekstowych, które również są wliczane jako znaki w tłumaczeniu.

Tłumacz dodaje:

 • Opis dokumentu: Tłumacz opisuje np. blankiet, kolor i wymiar arkusza, kolor zapisów, lokalizacje napisów, lokalizacje odbitek pieczęci etc.
 • Klauzula o oznaczeniu komentarza tłumacza: Tłumacz powinien oddzielić wizualnie treści pochodzące z tłumaczonego dokumentu od dodanych przez tłumacza komentarzy. Tłumacz nie powinien zakłócać docelowemu odbiorcy możliwości odróżnienia treści właściwych od komentarzy
 • Opis odbitek i odcisków pieczęci: Tłumacz opisuje np. formę, kolor tuszu, treści widoczne na odbitce etc.
 • Tłumacz rozwija skrótowce: Skrótowce winny zostać wyjaśnione w taki sposób, żeby odbiorca docelowy tłumaczenia mógł, mimo różnic kulturowych, zrozumieć sens zapisu czy wypowiedzi.
 • Formuła poświadczenia: Na końcu tłumaczenia umieszcza się zapis o poświadczeniu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, a także informacje o wniesieniu informacji o tłumaczeniu do repertorium oraz datę i miasto. Taki zapis zawiera zazwyczaj 300-400 znaków.

Przykładowe rozwiniecie skrótowca

Często spotykany w umowach w języku ukraińskim skrótowiec “TOB “X” ” w tłumaczeniu poświadczonym przekształci się w o wiele dłuższą formę:

“TOV “Х” [“TOV” – Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością]

Taki zapis zawiera o 83 znaki więcej niż oryginał.

Skrótowiec zazwyczaj rozwija się w tłumaczeniu przynajmniej raz.

Przykładowy opis odbitki pieczęci urzędowej

Mimo tego, że dodatkowa odbitka na stronie nie zajmuje dużo miejsca, jest ona dosyć istotna w tłumaczeniu.

Przykładowy opis odbitki pieczęci na odpisie aktu stanu cywilnego, przytoczony poniżej, zawiera 348 znaków ze spacjami.

“[Poniżej w miejscu pieczątki znajduje się odbitka okrągłej tuszowej pieczęci, koloru niebieskiego, z godłem państwowym Ukrainy wewnątrz oraz następującym napisem w otoku]: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI UKRAINY * 20849826 * Mościski Wydział Rejestracji Państwowej Aktów Stanu Cywilnego w Rejonie Jaworowskim Obwodu Lwowskiego * Zachodniego Międzyregionalnego Urzędu Ministerstwa Sprawiedliwości *”.

Opis dokumentu i klauzula dot. komentarzy

Opis dokumentu jest bardzo indywidualną kwestią.

Krótsze opisy występują np. w przypadku dokumentów wydrukowanych na białych kartkach formatu A4.

Z kolei dokumenty metrykalne, prawa jazdy czy dyplomy najczęściej potrzebują więcej około 300 znaków dla komentarza wraz z podstawowym opisem dokumentu.

Komentarz liczy w sobie około 90 znaków.

Ile kosztuje tłumaczenie z języka ukraińskiego?

Przypomnijmy sobie liczby znaków wymienionych elementów tłumaczenia:

 • Opis dokumentu i klauzula dot. komentarzy tłumacza – około 300 znaków ze spacjami
 • Rozwinięcie skrótowca – ok. 90 znaków ze spacjami
 • Opis odbitki pieczęci – ok. 350 znaków ze spacjami
 • Formuła poświadczenia – ok. 350 znaków ze spacjami
tłumaczenie przysięgłe

Załóżmy, że tłumaczenie tekstu nalicza tyle samo znaków co powyższa lista, czyli 233 znaki ze spacjami. Przy założeniu, że tekst dokumentu zawiera jeden skrótowiec i widnieje na nim jedna odbitka pieczęci, otrzymamy 300+90+350+350+233 = 1323 znaki.

To oznacza, że cena za tłumaczenie powyższej listy wyniosłaby tyle samo, co za dwie strony tłumaczeniowe tłumaczenia poświadczonego, mimo tego, że sam tekst zajmuje tylko 233 znaki. Jednak istotne jest zrozumienie, że długość tekstu nie zawsze odzwierciedla jego wartość tłumaczeniową. Niekiedy przekazanie istotnych treści w krótszym tekście może być równie cenne i wymaga równie dużo pracy i precyzji jak tłumaczenie dłuższych dokumentów.

Ile kosztuje jedna strona tłumaczenia przysięgłego?

Wpływ na wartość tłumaczenia ma także czytelność teksu, użyta leksyka np. techniczna czy medyczna. Zazwyczaj stawka urzędowa jest stawką minimalną. Od 1 stycznia 2024 roku dla języka ukraińskiego wynosi ona 47,49 złotych, a dla tłumaczenia poświadczonego z języka polskiego na ukraiński 67,82 złotych. Zapoznać się z moim cennikiem można tutaj.

Ile kosztuje tłumaczenie jednej strony A4?

Podczas gdy standardowa strona tłumaczeniowa ma około 1800 znaków, a strona tłumaczenia przysięgłego ma 1125 znaków, tłumaczenie jednej strony A4 może być różnie wyceniane. Na koszt wpływać będą takie czynniki, jak rodzaj i trudność tekstu, a także specyfika dokumentu. W praktyce, tłumaczenie strony A4 jest równoważne z tłumaczeniem od 1 do nawet 6 stron tłumaczeniowych tłumaczenia poświadczonego.

Ile stron to 1000 znaków?

ile kosztuje tłumaczenie

W przypadku tłumaczeń, zarówno zwykłych jak i poświadczonych, 1000 znaków, wliczając w to spacje i interpunkcję, to mniej niż jedna strona tłumaczenia. Większość tłumaczy stosuje system rozliczeniowy oparty na każdej rozpoczętej stronie tłumaczeniowej, co oznacza, że nawet za niewielką ilość tekstu, która nie wypełnia całej strony, pobierane jest wynagrodzenie za pełną stronę.

Ważne jest jednak, aby zauważyć, że tłumacze mają pełną swobodę w ustalaniu swoich taryf, w tym możliwość wprowadzenia minimalnych stawek za krótkie zamówienia. Niektórzy mogą również oferować stawkę zryczałtowaną za stronę, niezależnie od długości tekstu.

Ile stron to 10 tys znaków?

To zwykle około 5-6 stron A4, które wypełniono standardowym tekstem. Warto wiedzieć, jak przeliczać objętość tekstu na standardowe strony tłumaczeniowe dla tłumaczenia zwykłego i poświadczonego. W przypadku tłumaczenia zwykłego 10 tysięcy znaków to 6 stron tłumaczeniowych. Natomiast w przypadku tłumaczenia poświadczonego, 10 tysięcy znaków to już 9 stron tłumaczeniowych.

Ile kosztuje tłumacz przysięgły u notariusza?

Tłumaczenie poświadczone, które wymaga obecności tłumacza przy notariuszu, kwalifikuje się jako tłumaczenie ustne. Takie usługi są zwykle rozliczane w oparciu o bloki czasowe, najczęściej obejmujące 4-godzinne sesje. Minimalna stawka za godzinę tłumaczenia ustnego obecnie zaczyna się od około 100 złotych brutto. Oznacza to, że standardowy blok tłumaczeniowy może kosztować od 400 złotych wzwyż.

W przypadku standardowych procedur notarialnych, takich jak podpisanie aktu notarialnego dotyczącego umowy najmu okazjonalnego, często stosuje się ustalone stawki ryczałtowe, które są z góry określone.

Ile kosztuje przetłumaczenie strony internetowej?

Przetłumaczenie strony internetowej to zadanie, które wymaga nie tylko biegłości językowej, ale także umiejętności dostosowania treści do kultury i specyfiki rynku docelowego. Koszty takiego tłumaczenia mogą się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak ilość tekstu, złożoność języka oraz specjalistyczne wymagania branżowe.

Wpływ na wycenę tłumaczenia strony internetowej ma także sposób przekazywania danych wejściowych i pożądany format tłumaczenia. Cena tłumaczenia tekstu w formacie pliku programu Word będzie niższa od kosztu tłumaczenia w przypadku konieczności wpisywania treści WordPress.

Zazwyczaj tłumacze naliczają opłatę za każde słowo lub stronę tłumaczeniową, ale w przypadku stron internetowych często stosuje się indywidualne wyceny. Można spodziewać się, że koszt tłumaczenia prostej strony firmowej zaczyna się od kilkuset złotych, natomiast bardziej rozbudowane projekty, zawierające specjalistyczne treści lub wymagające lokalizacji, mogą być znacznie droższe.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem współpracy omówić wszystkie szczegóły z tłumaczem, co pozwoli uniknąć nieporozumień i zapewni satysfakcjonujący rezultat końcowy.

Z uwagi na to, że istnieje wiele aspektów, które należy uwzględnić podczas tłumaczenia, każde tłumaczenie jest unikalne i wymaga starannego podejścia niezależnie od jego długości czy formy.

Dlatego też, nawet jeśli tekst jest stosunkowo krótki, warto docenić pracę i umiejętności tłumacza, które są nieodłącznym elementem stworzenia wysokiej jakości tłumaczenia. Przeprowadzenie precyzyjnego i profesjonalnego przekładu to trudne zadanie, które zasługuje na odpowiednie wynagrodzenie.

Skontaktuj się ze mną

Potrzebujesz tłumacza przysięgłego? Skontaktuj się już dziś!

2 myśli o „Ile Kosztuje Tłumaczenie?”

 1. Odpowiedź: Tłumaczenie Nazw Geograficznych Z I Na Ukraiński

 2. W trakcie poszukiwania w sieci pożądanych informacji trafiłam na ten artykuł. Wielu autorom wydaje się, że mają odpowiednią wiedzę na opisywany temat, ale zazwyczaj tak nie jest. Stąd też moje pozytywne zaskoczenie. Po prostu świetny artykuł. Będę rekomendował to miejsce i regularnie tu zaglądał, aby poczytać nowe rzeczy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę